Nạp xu vào nhân vật
Giá trị Thẽ Nạp Xu Nhận Được
10.000 VNĐ 100 xu
20.000 VNĐ 200 xu
50.000 VNĐ 500 xu
100.000 VNĐ 1000 xu
200.000 VNĐ 2000 xu
500.000 VNĐ 5000 xu

Thông Tin Thẻ Cào

Loại thẻ cào*
Tên tài khoản *
Số Serial *
Mã Thẻ *