Tải VõLâmCTDC - Cùng chiến nào !!!

I. Nếu máy máy tính của bạn đã có Võ lâm VNG (Phiên bản thu phí)

1. Chọn 1 trong các đường dẫn sau (chỉ cần chọn tải 1 file)

- Lưu ý: chỉ cần tải 1 trong các đường dẫn ở trên


2. Giải nén tập tin

+ Sau khi tải rồi các bạn giải nén ra bằng cách Nhấn Chuột Phải vào tập tin Patch.rar

+ Chọn Extract Here hoặc Giải nén tại đây

+ Sau khi chọn xong bạn sẽ thấy xuất hiện 1 thư mục (folder) tên là Patch

+ Các bạn vào thư mục đó coppy(sao chép) toàn bộ tập tin vào Võ Lâm của VNG

+ Khi thấy hiện bất cứ thông báo gì trong quá trình coppy các bạn cứ yên tâm Nhấn YES

+ Cuối cùng khi sao chép xong bạn vào tập tin Game.exeđể chiến nhéII. Nếu máy tính bạn chưa có Võ Lâm của VNG(Phiên bản thu phí)

1. Tải về 6 tập tin bên cạnh vào một thư mục.

- Lưu ý: phải tải hết tất cả 6 tập tin trên


2. Cài đặt Võ Lâm VNG (Thu Phí).

+ Sau khi tải xong 6 tập tin trên bạn đặt 6 tập tin vào cùng 1 thư mục rồi chạy tập tin (có đuôi là .exe) trong trường hợp này chính là tập tin 1 Volamtruyenky-setup-8.0.11.exe


3. Cài đặt VõLâmCTDC.

+ tới bước này bạn có thể quay lại trường hợp I. Nếu máy máy tính của bạn đã có Võ lâm VNG (Phiên bản thu phí) để xem hướng dẫnBQT kính chúc các bạn có một ngày thật vui vẽ và gặp nhiều may mắn


BQT đã kí duyệt